شرکت رهیاب ارتباط پارس، برای پروژه های مخابراتی شما خدمات مشاوره رایگان و طراحی و ارائه سلوشن های مختلف ارائه می دهد. شما با ارائه نیاز های خود اعم از خطوط تلفن، شبکه اترنت، اینترنت، MPLS، شبکه های امنیتی و دولتی و… از شرکت رهیاب راهکار های مناسب خود را دریافت کرده و پس از بررسی هزینه ها و امکان تامین اعتبار پروژه، یکی از راهکار های ارائه شده را انتخاب می کنید. سپس، تیم اجرایی شرکت رهیاب ارتباط پارس، پس از صدور مجوز های کار، در محل حضور یافته و از صفر تا صد پروژه را بدون نیاز به منابع خارجی انجام خواهند داد. راهکار های ارائه شده توسط شرکت، با دورنگری و درنظر گرفتن تغییرات در آینده می باشند، پس، از تغییر و تحول در زیرساخت های شرکت یا سازمان شما تا زمان زیادی جلوگیری خواهد کرد.