۱۴شهریور۱۳۹۴

پروژه مخابرات فیبر نوری پالایشگاه در خوزستان

در مرداد ماه و شهریور ماه ۱۳۹۴، دو پالایشگاه بید بلند بهبهان و مسجد سلیمان به مخابرات استان خوزستان درخواست برقراری ارتباط فیبر نوری و سرویس […]