۴آذر۱۳۹۴

لای فای Li-Fi جای وای فای را می گیرد!

لای فای در محیط واقعی آزمایش شده است و ۱۰۰ برابر سریعتر از وای فای می باشد. شرمنده، وای فای! دوران خوبی باهات داشتیم! ۲۴ نوامبر […]