FXO و FXS در سیستم های مخابراتی

اف ایکس اس FXS و اف ایکس او FXO نام پورت هایی هستند که در خطوط تلفن آنالوگ قدیمی (پاتس POTS*) استفاده می شدند. *پاتس POTS مخفف Plain Old Telephone Service می باشد و به معنی “خط تلفن آنالوگ بر روی زوج سیم” است. FXS – Foreign Exchange Subscriber پورتی است که بوق را به دست مشترک …
ادامه ی نوشته FXO و FXS در سیستم های مخابراتی