تقویت کننده فیبر نوری اربیوم اندود شده EDFA

ادفا EDFA چیست؟ ادفا مخفف Erbium Doped Optical Amplifier به معنی تقویت کننده‌ی نوری اربیوم اندود شده (یعنی روکش شده با اربیوم) می باشد و دستگاهی است برای تقویت شدت سیگنال نوری و در نتیجه، توسعه دادن بستر فیبرنوری به فواصل بیشتر. تقویت سیگنال نوری در بحث ارتباطات فیبر نوری یکی از موارد مورد توجه مخابراتی …
ادامه ی نوشته تقویت کننده فیبر نوری اربیوم اندود شده EDFA