۵مرداد۱۳۹۴

ساختار مالتی پلکسینگ SDH و کانتینر های مجازی

بررسی ساختار کانتینر های مجازی در سیستم های مخابراتی و مخابرات نوری SDH و نحوه انتقال اطلاعات از طریق لینک فیبر نوری STM-1
۴مرداد۱۳۹۴

فریم بندی STM-1 در SDH و بایت های اضافی

معرفی فریم STM-1 در ساختار SDH و نحوه فریم بندی این سیستم مخابراتی.. بهمراه معرفی بیت های اضافی و عملکرد سیستم در استفاده از فضا های خالی
۳مرداد۱۳۹۴

SDH چیست و چه فرقی با PDH دارد؟

این مقاله مرجع درباره SDH و مقایسه با PDH در سیستم های مخابراتی می باشد. در این بخش از مقاله، با ساختار پی دی اچ PDH آشنا شده و به معایب و محدودیت های آن پی می بریم...