۲دی۱۳۹۵
edfa-module

تقویت کننده فیبر نوری اربیوم اندود شده EDFA

ادفا EDFA چیست؟ ادفا مخفف Erbium Doped Optical Amplifier به معنی تقویت کننده‌ی نوری اربیوم اندود شده (یعنی روکش شده با اربیوم) می باشد و دستگاهی […]
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۵)

این مقاله آخرین بخش از پاشندگی در فیبر نوری است که به موضوع ظرفیت انتقال فیبر و روش های جبران پاشندگی رنگی می پردازد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۴)

در ادامه ی مقاله ی آموزشی پاشندگی و فیبر نوری، این بخش به بررسی زاویه بحرانی، تداخل فرکانسی و فرمول پاشندگی اختصاص دارد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۳)

این مقاله در ادامه ی مطلب پاشندگی به بررسی انواع فیبر و محدودیت ها و تعریف پاشندگی می پردازد.
۳۱فروردین۱۳۹۴

پاشندگی در فیبر نوری تک مد و مالتی مد – بخش (۲)

این مقاله ادامه ی مطلب پاشندگی در مخابرات نوری بوده و به بررسی فیبر های نوری تک مد و ضریب شکست می پردازد.