پچکورد مود کاندیشنینگ جهت اتصال فیبر سینگل مود به مالتی مود

زمانی که بستر شما فیبرنوری مالتی مود Multi-mode است ولی دستگاه های شما دارای ماژول های فیبر سینگل مود (Single-mode) هستند، شما ناچار خواهید بود که با معضلات تبدیل سینگل مود به مالتی مود سر و کله بزنید. توجه کنید که سطح مقطع تار سینگل مود 9 میکرون می باشد در حالی که فیبر مالتی مود می …
ادامه ی نوشته پچکورد مود کاندیشنینگ جهت اتصال فیبر سینگل مود به مالتی مود