۶آذر۱۳۹۵

پروژه FTTH شهرک صنعتی اهواز

موضوع پروژه: پروژه ی ایجاد زیرساخت مخابراتی شهرک صنعتی اهواز ۳ مبتنی بر GPON تاریخ تحویل پروژه: آبان ۱۳۹۵ توضیحات: پروژه ی FTTH شهرک صنعتی بعنوان اولین پروژه وسیع مبتنی […]
۳دی۱۳۹۴

پروژه فیبر نوری

پس از ورود فیبر نوری به عرصه مخابرات، پروژه های مخابراتی اکثراً به فیبر نوری گرایش پیدا کردند. در ایران نیز مانند بقیه کشور ها، فیبر […]
۳۰شهریور۱۳۹۴

پروژه کابل کشی فیبر نوری صیدون

کابل کشی فیبر نوری یکی از مراحل سخت در برقرار کردن ارتباط فیبر نوری می باشد. پروژه فیبر نوری در مرحله کابل کشی، با اندکی تاخیر روبرو […]
۲۱مرداد۱۳۹۴

کابل فیبر نوری

کابل فیبر نوری چیست؟ کابل فیبر نوری کابلی است که از یک یا چند فیبر نوری تشکیل شده است. فیبر نوری بستری برای انتقال اطلاعات است […]
۱۷مرداد۱۳۹۴

آرایش حوضچه های مخابراتی

حوضچه های مخابراتی کانال هایی هستند که مخابرات جهت انتقال کابل های الکتریکال و اپتیکال (فیبر نوری) در زیر معابر شهری حفر می کند. بین دو حوضچه […]