فایل های سمینار روز ۱۰/۲/۱۳۹۶ منطقه آزاد اروند (آبادان) با موضوعیت FTTH (فیبر به خانه) و معرفی فناوری GPON در این برگه قابل دانلود خواهند بود. کنفرانس این روز با همکاری مخابرات استان خوزستان، شرکت رهیاب ارتباط پارس و سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفت.

 

دانلود فایل های سمینار

 

 

 

۹اردیبهشت۱۳۹۶

سمینار FTTH منطقه آزاد اروند آبادان

فایل های سمینار روز ۱۰/۲/۱۳۹۶ منطقه آزاد اروند (آبادان) با موضوعیت FTTH (فیبر به خانه) و معرفی فناوری GPON در این برگه قابل دانلود خواهند بود. […]