اپتیکال کراس کانکت OXC – Optical Cross Connect

OXC یا اپتیکال کراس کانکت Optical Cross Connect دستگاهی است که در حامل های مخابراتی استفاده می شود برای سوئیچ کردن در سیگنال های پر سرعت نوری در یک شبکه فیبر نوری، مانند شبکه مش (mesh) نوری.

اپتیکال کراس کانکت OXC فیبر نوری

برای مطالعه ی OXC چندین راه وجود دارد:

OXC های مات (سوئیچینگ الکترونیک) – شخص می تواند یک OXC را در دامنۀ الکترونیک پیاده سازی کند: همۀ سیگنال های نوری ورودی پس از اینکه دیمالتیپلکس شدند، تبدیل می شوند به سیگنال الکترونیکی. سپس سیگنال های الکترونیک توسط یک ماژول سوئیچ الکترونیکی سوئیچ می شوند. نهایتاً، سیگنال های الکترونیکیِ سوئیچ شده، به سیگنال های نوری باز سازی شده و از آنها برای مدولاسیون لیزر ها استفاده کرد و سپس، سیگنال های نوری بوجود آمده توسط مالتی پلکسر های نوری (اپتیکال) به فیبر نوری خروجی هدایت می شوند. این طراحی، OEO نام دارد (Optical-Electrical-Optical). کراس کانکت هایی که بر اساس پروسه سوئیچ OEO هستند، عموماً یک محدودیت اصلی دارند: مدار الکترونیکی پهنای باند بیشینه ی سیگنال را محدود می سازد. چنین معماری ای، یک OXC را از اجرا با سرعت مشابه تمام اپتیکال منع می کند، و و رفتار آن برای پروتکل های شبکه ی بکار رفته شفاف نخواهد بود.

از سوی دیگر، نظارت کیفیت سیگنال در دستگاه های OEO آسان است از آنجایی که در نُود سوئیچ همه چیز تبدیل به فرمت الکترونیکی می شود. یک مزیت دیگر این است که سیگنال های نوری بازآفرینی می شوند، پس آنها از نود (گره) بدون پاشندگی و تضعیف رد می شوند. به یک OXC الکترونیک، OXC مات (اپاک) نیز گفته می شود.

OXC های شفاف (سوئیچینگ نوری) – سوئیچینگ سیگنال های نوری در یک دستگاه تمام اپتیکال، رویکرد دوم ما در ادراک یک OXC می باشد. چنین سوئیچی اغلب OXC شفاف نامیده می شود یا کراس کانکت فتونیک (Photonic Cross Connect – PXC). اختصاصاً، سیگنال های نوری دی مالتی پلکس شده و سپس طول موج های دیمالتی پلکس شده به ماژول های سوئیچ اپتیکال سوئیچ می شوند. پس از سوئیچ شدن، سیگنال های اپتیکال به فیبر های خروجی مالتی پلکس می شوند، توسط مالتی پلکسر های نوری. چنین معماری سوئیچی می تواند ویژگی های سرعت داده ها و شفافیت پروتکل را رعایت کند. با این وجود، از آنجایی که سیگنال ها در فرمت نوری نگه داشته می شوند، معماری OXC شفاف اجازه نظارت کیفیت سیگنال را به آسانی به ما نمی دهد.

OXC های نیمه شفاف (سوئیچینگ نوری و الکترونیک) – بعنوان یک مصالحه بین OXC های شفاف و مات، یک نوع OXC وجود دارد که نیمه شفاف نامیده می شود. در چنین معماری سوئیچی، یک مرحله سوئیچ وجود دارد که متشکل است از یک ماژول سوئیچ نوری و یک ماژول سوئیچ الکترونیک.

سیگنال های نوری ای که از مرحله سوئیچ عبور می کنند، هم می توانند با ماژول سوئیچ نوری و هم ماژول سوئیچ الکترونیکی سوئیچ شوند. در اغلب موارد، ماژول سوئیچ نوری بدلیل شفافیت ترجیح داده می شود.

هنگامی که اینترفیس های سوئیچینگ ماژول سوئیچ نوری اشغال هستند یک یک سیگنال نوری نیاز به بازتولید در پروسه تبدیل OEO دارد، از ماژول الکترونیک استفاده می شود. گره های OXC نیمه شفاف یک سازش بین شفافیت کامل سیگنال نوری و مانیتورینگ سیگنال فراگیر ایجاد می کنند. آن همچنین امکان بازتولید سیگنال را در هر گره فراهم می کند.

یک مالتی پلکسر حذف و اضافه (OADM) را می توان بعنوان یک نمونه از OXC دید، زمانیکه درجه گره ها 2 باشد.

برای بهبود کیفیت مقالات، در زیر نظرات خود را بنویسید، و همچنین با به اشتراک گذاری این مقالات، محبوبیت سایت ارتباط پارس را بهبود ببخشید.