ام دی یو MDU جی پان GPON

کاربرد MDU در جی پان GPON

در شبکه های نوری پسیو (GPON جی پان) دستگاه های اکتیو متنوعی می توانند به کار روند تا سرویس های متنوعی را در سرویس فیبر به خانه به مشترکین تحویل دهند.

در بین این تجهیزات اکتیو جی پان، MDU مخفف کلمۀ Multi-dwelling Unit است که به معنی واحد استقرار دوگانه می باشد. این دستگاه بین OLT و واحد های مسکونی قرار می گیرد و نقش ONU یا ONT را بازی می کند.

ام دی یو MDU جی پان GPON

دستگاه فوق، MDU برند هواوی می باشد که در این مقاله به معرفی آن می پردازیم.