تقویت کننده فیبر نوری اربیوم اندود شده EDFA

ادفا EDFA چیست؟

ادفا مخفف Erbium Doped Optical Amplifier به معنی تقویت کننده‌ی نوری اربیوم اندود شده (یعنی روکش شده با اربیوم) می باشد و دستگاهی است برای تقویت شدت سیگنال نوری و در نتیجه، توسعه دادن بستر فیبرنوری به فواصل بیشتر.

تقویت سیگنال نوری در بحث ارتباطات فیبر نوری یکی از موارد مورد توجه مخابراتی ها بوده است. ماژول های فیبر نوری (SFP ها) دارای حساسیت محدودی هستند. و معمولاً تا 20 کیلومتر یا 40 کیلومتر جواب می دهند.

سیگنال نوری در بستر فیبر نوری دارای افت استانداردی است و تازه سیگنال در محل اتصال کانکتور ها و آداپتور ها و در محل های فیوژن اسپلایسینگ افت های بیشتری خواهد داشت. افت سیگنال وقتی با فاکتور پاشندگی نوری جمع می شود، منجر به خطا (ارور) در سیگنال نوری می گردد. وقتی می خواهیم یک شبکه ی فیبرنوری در فواصل بلند داشته باشیم برای جلوگیری از این خطا، چند گزینه خواهیم داشت.

یکی از راه های تقویت فیبر در فواصل بلند، تبدیل سیگنال نوری به الکتریکی و بالعکس می باشد. بدین ترتیب، یک سری دستگاه های اکتیو در فواصل معین خواهیم داشت تا سیگنال نوری را با تبدیل به سیگنال الکتریکی تقویت کنند. ولی با این روش، یک تاخیر در سیگنال به وجود خواهد آمد. این تاخیر با تعداد رپیتر (Repeater) هایِ بکار رفته رابطه‌ی مستقیم دارد. همچنین برای پاور و نگهداری این تجهیزات اکتیو نوری باید چاره ای اندیشید.

گزینه ی دیگر، استفاده از تقویت کنندۀ فیبر نوری (Optical Amplifier) است.

تقویت کننده نوری رک مونت

تقویت کننده ی نوری چگونه کار می کند؟

یک فیبر نوری را با عنصر کمیاب اربیوم روکش می کنند، تا بتواند نور را با یک فرکانس جذب کرده و با یک فرکانس دیگر منتشر کند. یک دستگاه لیزر نیمه هادی خارجی نور را با طول موج 980 یا 1480 به داخل فیبر وارد می کند. این باعث می شود که اتم های اربیوم تهییج شوند. سیگنال های نوری دیگری با طول موج بین 1530 تا 1620 نانومتر وارد فیبر می شوند و اتم های اربیومی که از قبل تهییج شده بودند را تحریک می کنند تا فوتون هایی با همان طول موج سیگنال ورودی را تولید کند. و این باعث تقویت سیگنال نوری ورودی شده و اجازه می دهد نور تا فواصل بیشتری در فیبر ارسال شود.

اجزای تشکیل دهنده ی تقویت کننده نوری:

تقویت کننده فیبر نوری ادفا

اجزای تقویت کننده فیبر نوری EDFA

در گذشته ادفا کاربرد تجاری چندانی نداشت و بیشتر از ریپیتر های نوری استفاده می شد و سیگنال نوری به الکتریکی و دوباره به سیگنال نوری تبدیل می شد. ولی امروزه EDFA (تقویت کننده نوری) دارای جایگاه مهمی در ارتباطات نوری دارد.