پروژه فیبر نوری: OCDF بندی سد کارون 4 چهار محال و بختیاری

سد کارون 4 یکی از بزرگترین سازه های کشور در حال حاضر می باشد که واقع در استان چهار محال و بختیاری است.

سد کارون 4 پروژه مخابراتی

پروژه فیبر نوری سد کارون 4

منابع به کار رفته در راه اندازی و نگه داری این سد، بسیار بزرگ و چشمگیر می باشند.

OCDF بندی ارتباط فیبر نوری اتاق فرمان و اتاق کنترل سد کارون 4 پروژه ای بود که در شهریور ماه 1394 توسط شرکت رهیاب ارتباط پارس با موفقیت انجام شد و ارتباط فیبر نوری نزدیک به 1 کیلومتر برقرار گردید.پچ پنل OCDF او سی دی اف سد کارون چهار کاست فیبر نوری

OCDF سد کارون 4، شامل 6 کر می شد که در هر دو سر خط باید انجام می شد و سپس پچ پنل نصب می شد تا لینک بصورت Plug and Play قابل استفاده باشد.

OCDF پروسه ای است که در آن، کابل فیبر نوری از غلاف و پوشش های پلاستیکی جدا شده و کور های (CORE) فیبر نوری به پچ پنل (Patch Panel) فیوژن می شوند. معمولاً دو لینک بصورت بکاپ یا رزرو اضافه بر لینک های مورد نیاز OCDF می شوند. پچ پنل در راک 19 اینچ فیبر نوری نصب می شود.

پچ پنل فیبر نوری دارای یک سینی است که بصورت کشویی بیرون می آید و کاست فیبر نوری در آن قرار می گیرد.

جهت یادگیری OCDF در پروژه های مخابراتی، در جلسات آموزشی شرکت رهیاب ارتباط پارس شرکت نمایید. برای اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.