پروژه دوربین مداربسته صدا و سیمای خوزستان

موضوع پروژه: نصب و راه اندازی دوربین های امنیتی CCTV صدا و سیمای خوزستان

تاریخ تحویل پروژه: آبان 1395

توضیحات: عملیات حفاری و کابل کشی فیبر نوری در طول مسیر انجام شد و ترمیم اسفالت انجام شد. OCDF دوربین ها در کاست فیبر باکس OCDF انجام شد. برای دوربین ها فونداسیون و پایه نصب شد. دوربین های مداربسته نصب شدند و توسط فیبر یا کابل شبکه به یکدیگر متصل شدند. داخل ساختمان داکت کشی صورت گرفت.

سپس دستگاه NVR نصب و راه اندازی گردید. یک عدد LCD بزرگ در اتاق حراست نصب گردید و دوربین ها آغاز به کار کردند.

تصاویر پروژه: به دلیل امنیتی بودن محل پروژه، عکس برداری صورت نگرفت.