۱۲آبان۱۳۹۵

کنفرانس FTTH در مخابرات خوزستان

دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ – در مخابرات استان خوزستان کنفرانس فناوری های جدید مخابراتی با حضور مدیران ارشد مخابرات خوزستان و شرکت رهیاب ارتباط پارس برگزار […]