نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

ePMP 1000 GPS Sync – Connectorized

 
 • مناسب جهت سرویس دهندگان اینترنت وکاربران حرفه ای
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • پشتیبانی از انواع آنتن های  Dual polar
 • مسافت تحت پوشش: 20Km
 

ePMP 1000 Integrated

 
 • مناسب جهت سرویس دهندگان اینترنت و کاربران حرفه ای
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • آنتن وایرلس با توان خروجی 13dBi
 • مسافت تحت پوشش: 15Km
 

PTP 650 SERIES FULL – Integrated

 
 • مناسب جهت استفاده در Backbone شبکه های پیشرفته و حرفه ای
 • امکان برقراری ارتباط با کیفیت بالا و پهنای باند 450Mbps
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • آنتن وایرلس با توان خروجی 23dBi
 • مسافت تحت پوشش: 200Km
 

PTP 650 SERIES Full -Connectorized

 
 • مناسب جهت استفاده در Backbone شبکه های پیشرفته و حرفه ای
 • امکان برقراری ارتباط با کیفیت بالا و پهنای باند 450Mbps
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • پشتیبانی از انواع آنتن های  Dual polar
 • مسافت تحت پوشش: 200Km
 

PTP 650 SERIES Lite -Connectorized

 
 • مناسب جهت استفاده در Backbone شبکه های پیشرفته و حرفه ای
 • امکان برقراری ارتباط با کیفیت بالا و پهنای باند 125Mbps
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • پشتیبانی از انواع آنتن های  Dual polar
 • مسافت تحت پوشش: 200Km
 

PTP 650 SERIES Lite -Integrated

 
 • مناسب جهت استفاده در Backbone شبکه های پیشرفته و حرفه ای
 • امکان برقراری ارتباط با کیفیت بالا و پهنای باند 125Mbps
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • آنتن وایرلس با توان خروجی 23dBi
 • مسافت تحت پوشش: 200Km
 

PTP 650 SERIES Mid – Connectorized

 
 • مناسب جهت استفاده در Backbone شبکه های پیشرفته و حرفه ای
 • امکان برقراری ارتباط با کیفیت بالا و پهنای باند 250Mbps
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • پشتیبانی از انواع آنتن های  Dual polar
 • مسافت تحت پوشش: 200Km
 

PTP 650 SERIES Mid -Integrated

 
 • مناسب جهت استفاده در Backbone شبکه های پیشرفته و حرفه ای
 • امکان برقراری ارتباط با کیفیت بالا و پهنای باند 250Mbps
 • پشتیبانی از استاندارد وایرلس 802.11َa/n
 • آنتن وایرلس با توان خروجی 23dBi
 • مسافت تحت پوشش: 200Km