نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36

کانکتور BNC فشنگی NB398

کانکتور BNC  فشنگی NB398

نوع کانکتور: 2.5C - 2V

جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی در مراکز تلفنی و سالنهای رادیویی و مالتی پلکس مورد استفاده قرار میگیرد.

کانکتور BNC فشنگی NB396

نوع کانکتور: G62.1 جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی در مراکز تلفنی و سالنهای رادیویی و مالتی پلکس مورد استفاده قرار میگیرد.

کانکتور BNC فشنگی NB397

کانکتور BNC  فشنگی NB397 نوع کانکتور: 3C-2V جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی در مراکز تلفنی و سالنهای رادیویی و مالتی پلکس مورد استفاده قرار میگیرد.

کانکتور BNC فشنگی NB399

کانکتور BNC فشنگی NB399 نوع کانکتور: G62 جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی در مراکز تلفنی و سالنهای رادیویی و مالتی پلکس مورد استفاده قرار میگیرد.