۳۰شهریور۱۳۹۴

پروژه فیبر نوری: OCDF بندی سد کارون ۴ چهار محال و بختیاری

سد کارون ۴ یکی از بزرگترین سازه های کشور در حال حاضر می باشد که واقع در استان چهار محال و بختیاری است. منابع به کار […]
۱۴شهریور۱۳۹۴

برقراری ارتباط PTMP فیبر نوری دو پالایشگاه مسجد سلیمان و بهبهان

در راستای پروژه مخابرات نوری پالایشگاه های بید بلند، ارتباط PTMP – Point to MultiPoint بین پالایشگاه بیدبلند (بهبهان) و پالایشگاه مسجد سلیمان بر روی فیبر […]
۱۰مرداد۱۳۹۴

پروژه ویپ VOIP زندان های دزفول

ویپ یکی از فناوری های نوینِ عرصه ارتباطات است. امروزه اکثر شرکت ها و سازمان ها خواستار نصب سیستم های ویپ در ادارات خود هستند. ویپ اجازه […]