فایل های سمینار روز 10/2/1396 منطقه آزاد اروند (آبادان) با موضوعیت FTTH (فیبر به خانه) و معرفی فناوری GPON در این برگه قابل دانلود خواهند بود. کنفرانس این روز با همکاری مخابرات استان خوزستان، شرکت رهیاب ارتباط پارس و سازمان منطقه آزاد اروند صورت گرفت.

 

دانلود فایل های سمینار