در زیر، لیست برخی از پروژه های مخابراتی و زیرساختی فیبر نوری انجام شده توسط شرکت رهیاب ارتباط پارس آورده شده است. پروژه ها اکثرا در شهرستانهای استان خوزستان اجرا شده اند.

دستگاه فیوژن فیبر نوری تجهیزات مخابراتی

 • پروژه فیبر نوری، کابلکشی و OCDF بندی ارتباط های داخلی نیروگاه سد کارون 4 و سد گتوند علیا
 • قرار داد مفصل بندی ارتباط آبادان – سربندر
 • قرارداد مفصل بندی رفع قطعی، کابل کشی ارتباط رامهرمز- بهبهان
 • پروژه های کابل کشی، مفصل بندی و OCDF بندی و نصب کافوهای 5 و 6 و 7 سربندر، کافوهای نوری 26 و 27 و 28 بهبهان، کافوهای 13 شوشتر، کافوهای نوری ماهشهر، کافوهای نوری 54 و 55 اهواز و …
 • پروژه های کابل کشی، OCDF بندی و مفصل بندی دادگستری های شهرستان های استان خوزستان
 • پروژه های کابل کشی، مفصل بندی و OCDF بندی ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خوزستان
 • نصب سیستم کلیه مراکز مالیاتی استان خوزستان
 • طرح های فیبر نوری ارگان ها و شرکت های استان خوزستان از قبیل: شرکت رایتل، اداره پست استان خوزستان، اداره توزیع برق استان خوزستان، پالایشگاه بید بلند، بانک قوامین، اداره حمل و نقل پایانه ها، دفتر نظارت بر انتخابات، دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان، اداره راه و ترابری استان، سازمان جهاد کشاورزی، ادارات ثبت شناورها، بنادر و کشتیرانی، نظارت و انتخابات و تأسیسات دریایی خرمشهر، سازمان قضایی نیروهای مسلح و …
 • طرح های DATA، STM1، SL64 و WAN بین مراکز مخابراتی استان خوزستان
 • نصب سیستم های مبدل فیبر نوری (SDH، مدیا کانورتر و PDH) اکثر ارگان ها و سازمان های ذکر شده
 • پروژه نصب دستگاه های VOIP زندانهای شهر دزفول (جزئیات)
 • پروژه راه اندازی اینترنت پالایشگاه بید بلند (جزئیات)
 • پروژه راه اندازی سرویس MPLS پالایشگاه بیدبلند بهبهان (جزئیات)
 • برقراری 30 خط تلفن شهری پالایشگاه بیدبلند بهبهان (جزئیات)
 • پروژه راه اندازی ارتباط PTMP بین پالایشگاه بید بلند بهبهان و پالایشگاه گاز مسجد سلیمان (جزئیات)
 • پروژه OCDF سد کارون 4 (جزئیات) در استان چهار محال و بختیاری