یکی از وظایف شرکت رهیاب ارتباط پارس، نگهداری از بستر ارتباطی ایجاد شده می باشد. پروژه هایی که شرکت رهیاب ارتباط پارس مجری آنها است، گارانتی می باشند، یعنی اگر دستگاه ها یا اتصالات به مشکل بر خوردند (که خیلی کم پیش می آید)، شرکت خود را موظف می داند تا جهت برطرف سازی مشکل ها اقدام کند.

از سوی دیگر، سازمان ها و شرکت ها می توانند با شرکت رهیاب ارتباط پارس قراردادی مبنی بر نگهداری از سیستم های انتقال، سرور ها یا بستر ارتباطی ببندند؛ و شرکت از آن پس یک تیم نظارتی را بر روی تجهیزات انتقال شما و همچنین ارتباط و لینک برقرار شده خواهد گماشت تا در صورت بروز مشکل، سریعاً جهت برطرف سازی آن اقدام کند.