مقاله ها

فیبر تاریک یا دارک فایبر Dark Fiber چیست؟

دارک فایبر فیبر تاریک

فیبر تاریک به کابل های فیبرنوری مازادی گفته می شود که یک شرکت در کنار ارتباط فیبر نوری خود می کشد. این فیبر نوری های اضافی فیبر تاریک (Dark Fiber) گفته می شوند و هدف آنها صرفه جویی در هزینه های کابل کشی فیبر نوری، با درنظر گرفتن امکان توسعه بستر فیبر مورد نیاز می باشد.

در سال 1395 مخابرات ایران اعلام کرد که بخشی از فیبرتاریک موجود به شرکت های خصوصی و استفاده ی اینترنتی واگذار می شود.

دارک فایبر فیبر تاریک

در ایران مخابرات، قوانینی را برای استفاده از فیبر تاریک وضع کرده است، بدین صورت که هر شرکتی که فیبر تاریک دارد، می بایست آنرا اعلام کند تا در صورت امکان (با اطلاع دادن به شرکت زیرساخت) بتوان آن فیبرهای تاریک را به شرکت های دیگر که بستر فیبر نیاز دارند اجاره داد.

فیبرتاریک، در تقابل با واژه ی فیبر روشن قرار می گیرد (Light Fiber) که به کابل فیبر زیر بار اطلاق می شود.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.