مقاله ها

آرایش حوضچه های مخابراتی

حوضچه های مخابراتی کانال هایی هستند که مخابرات جهت انتقال کابل های الکتریکال و اپتیکال (فیبر نوری) در زیر معابر شهری حفر می کند.

بین دو حوضچه مخابراتی، ساب داکت هست و کابل ها را از درون این سابداکت ها به حوضچه بعدی انتقال می دهند.

گاهی لازم میشود که کابل های موجود در حوض چه های مخابراتی را آرایش مجدد کنیم و مرتب سازی کنیم.

چنین پروژه هایی بطور مداوم در مخابرات استان خوزستان توسط شرکت رهیاب ارتباط پارس انجام می گیرند.

آرایش حوضچه مخابراتی

حوضچه مخابراتی مخابرات اهواز خوزستان

 

 

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.